CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, INTELLIGENT MACHINES
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Intelligent Machines

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
     
             
                           
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                             
Mechanics 3
     
             
                             
ICT Tools 3
     
             
                             
Finnish Language and Communication 3
     
             
                             
Work Practice Competences 2
     
               
                           
Practical Training 1 4
     
               
                           
36000360000000241200000000000000
Basic Studies in Electrical Engineering
     
             
                           
Functions and Matrices 3
     
               
                           
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
     
               
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                             
Electric Circuit Theory 1 5
     
               
                           
32000320000000102200000000000000
Fundamentals of Electrical and Automation Engineering
       
               
                       
Differential Calculus 3
       
               
                         
Integral Calculus 3
       
                 
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                         
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
       
                 
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                         
Basics of Automation Engineering 5
       
               
                         
Basics of Logical Control 5
       
                 
                       
Electric Circuit Theory 2 5
       
                 
                       
60000060000000002832000000000000
Fundamentals of Electrical Power Engineering
 
       
                 
                   
Integral Transforms 3  
       
                 
                     
Electrotechnical Planning 5  
       
                 
                     
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
       
                   
                   
Basics of Electrical Power Systems 5  
       
                   
                   
Swedish Language, Written 2  
       
                   
                   
Swedish Language, Spoken 2  
       
                   
                   
Practical Training 2 6  
       
                   
                   
Elective Study
(Select 3 cr)
 
       
                 
                     
Basic Course in Swedish for Technical Science 3  
       
                 
                     
Seminars in Electrical and Automation Engineering 3  
       
                 
                     
Innovation Project 3  
       
                 
                     
07400007400000000031430000000000
ICT Skills in Engineering
 
         
                   
                 
Basics of Programming 3  
         
                   
                 
Industrial Electronics 5  
         
                   
                 
0190000019000000000019000000000
Fundamentals of Electric Drives
                                                       
Laboratory Works of Physics 3  
         
                     
               
0300000300000000000300000000
Fundamentals of Electric Power Systems
                                                       
Applied Programming 3    
         
                     
           
Enterprise Economics 5    
         
                     
           
Practical Training 3 6    
         
                     
           
001400000140000000000077000000
Complementary Studies in Electric Power Systems
                                                       
Leadership and Management 3    
           
                       
       
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5    
           
                       
       
0080000008000000000000440000
Advanced Studies: Smart Electric Power Systems
(Select 37 cr)
                                                       
Practical Training 4 12      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Fundamentals of Intelligent Machines
(Select 30 cr)
                                                       
Electric Motor Drives 5  
         
                   
               
Electrical Installations, Laboratory Work 5    
         
                     
           
Principals of LabVIEW Programming 5    
         
                     
           
Initiating a Project 5    
           
                       
       
Preplanning a Project 5    
           
                       
       
Elective Studies of Mechanical and Production Engineering
(Select 5 cr)
                                                       
Strength of Materials 1 5  
         
                   
               
Sensor Technology and Machine Automation Applications 5  
         
                   
               
01519000015910000000007.57.54.54.5550000
Intelligent Machines, Project implementation
   
           
                       
       
Project Planning 5    
           
                       
       
Project Implementation 10      
           
                         
   
Project Testing 5      
           
                         
   
00101500000101500000000000557.57.500
Thesis
                                                       
Bachelor’s Thesis 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 12860 / 11160 / 5160 / 4260 / 6860 / 6060 / 7460 / 3760 / 2360 / 2860 / 2760 / 1560 / 3460 / 3460 / 2860 / 3260 / 3160 / 4360 / 26.560 / 10.560 / 11.560 / 11.560 / 1460 / 1460 / 13.560 / 13.560 / 7.560 / 7.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä. (not translated)