CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, INTELLIGENT MACHINES
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Intelligent Machines

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
     
             
                           
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Mechanics 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
Work Practice Competences 2
     
             
                           
Practical Training 1 4
     
             
                           
36000360000000181800000000000000
Basic Studies in Electrical Engineering
     
             
                           
Functions and Matrices 3
     
             
                           
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Electric Circuit Theory 1 5
     
             
                           
32000320000000161600000000000000
Fundamentals of Electrical and Automation Engineering
       
               
                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Basics of Automation Engineering 5
       
               
                       
Basics of Logical Control 5
       
               
                       
Electric Circuit Theory 2 5
       
               
                       
60000060000000003030000000000000
Fundamentals of Electrical Power Engineering
 
       
                 
                   
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Electrotechnical Planning 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Power Systems 5  
       
                 
                   
Practical Training 2 6  
       
                 
                   
Elective Study
(Select 3 cr)
 
       
                 
                   
Basic Course in Swedish for Technical Science 3
       
               
                       
English for Engineers 3  
       
                 
                   
36400036400000001.51.532320000000000
ICT Skills in Engineering
 
         
                   
               
Basics of Programming 3  
         
                   
               
Industrial Electronics 5  
         
                   
               
019000001900000000009.59.500000000
Fundamentals of Electric Drives
 
         
                   
               
Laboratory Works of Physics 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
Swedish Language, Written 2  
       
                 
                   
Swedish Language, Spoken 2  
       
                 
                   
02600004220000000022111100000000
Fundamentals of Electric Power Systems
   
         
                     
           
Applied Programming 3    
         
                     
           
Enterprise Economics and Electricity Market 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Practical Training 3 6    
         
                     
           
004900000490000000000024.524.5000000
Complementary Studies in Electric Power Systems
   
           
                       
       
Leadership and Management 3    
           
                       
       
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5    
           
                       
       
Use and Maintenance of Electric Power Systems 3    
           
                       
       
00370000003700000000000018.518.50000
Advanced Studies: Smart Electric Power Systems
(Select 37 cr)
     
           
                         
   
Practical Training 4 12      
           
                         
   
0004900000049000000000000024.524.500
Fundamentals of Intelligent Machines
(Select 30 cr)
                                                       
Principals of LabVIEW Programming 5    
           
                       
       
Initiating a Project 5    
           
                       
       
Preplanning a Project 5    
           
                       
       
Elective Studies in Electrical Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Electrical Installations, Laboratory Work 5    
         
                     
           
Electric Motor Drives 5    
         
                     
           
Elective Studies in Mechanical Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Strength of Materials 1 5  
       
                 
                   
Sensor Technology and Machine Automation Applications 5  
         
                   
               
Basics of 3D-printing 3    
         
                     
           
Basics of Machine Components 5  
         
                   
               
Dynamics 5    
         
                     
           
Elective Studies in ICT Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
IoT and Web Programming 5  
       
                 
                   
Programming of Embedded System and Microcontrollers 5  
         
                   
               
Microcontroller Programming 5  
         
                   
               
Advanced Programming 5    
         
                     
           
030380001020231500000055101011.511.57.57.50000
Intelligent Machines, Project implementation
                                                       
Project Planning 5      
           
                         
   
Project Implementation 10      
           
                         
   
Project Testing 5      
             
                           
000200000001550000000000007.57.52.52.5
Thesis
     
             
                           
Bachelor’s Thesis 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
60 / 13160 / 13960 / 12460 / 9960 / 6860 / 6360 / 7860 / 6160 / 7260 / 5260 / 6460 / 3560 / 3460 / 3460 / 31.560 / 31.560 / 3960 / 3960 / 30.560 / 30.560 / 3660 / 3660 / 2660 / 2660 / 3260 / 3260 / 17.560 / 17.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä. (not translated)