CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, POWER ENGINEERING
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Power Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
                                                       
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Mechanics 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
Work Practice Competences 2
     
             
                           
Practical Training 1 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Basic Studies in Electrical Engineering
                                                       
Functions and Matrices 3
     
             
                           
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Electric Circuit Theory 1 5
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Fundamentals of Electrical and Automation Engineering
                                                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Basics of Automation Engineering 5
       
               
                       
Basics of Logical Control 5
       
               
                       
Electric Circuit Theory 2 5
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Fundamentals of Electrical Power Engineering
                                                       
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Electric Circuit Analysis 3  
       
                 
                   
Electrotechnical Planning 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Power Systems 5  
       
                 
                   
Practical Training 2 6  
       
                 
                   
Elective Study
(Select 3 cr)
 
       
                 
                   
Basic Course in Swedish for Technical Science 3  
       
                 
                   
English for Engineers 3  
       
                 
                   
03600003600000000018180000000000
ICT Skills in Engineering
                                                       
Computer Aided Mathematics 3  
         
                   
               
Basics of Programming 3  
         
                   
               
Industrial Electronics 5  
         
                   
               
011000001100000000005.55.500000000
Fundamentals of Electric Drives
                                                       
Laboratory Works of Physics 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Swedish Language, Written 2  
         
                   
               
Swedish Language, Spoken 2  
         
                   
               
Fundamentals of Electric Machines 5  
         
                   
               
Power Electronics 5  
         
                   
               
017300001730000000008.58.51.51.5000000
Fundamentals of Electric Power Systems
                                                       
Electrical Planning and Installations in Industry 5    
         
                     
           
Electrical Drives 5    
         
                     
           
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 1 5    
         
                     
           
Applied Programming 3    
         
                     
           
Enterprise Economics and Electricity Market 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Practical Training 3 6    
         
                     
           
003200000293000000000014.514.51.51.50000
Complementary Studies in Electric Power Systems
   
           
                       
       
Leadership and Management 3    
           
                       
       
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5    
           
                       
       
Protection and Automation in Distribution 5    
           
                       
       
Use and Maintenance of Electric Power Systems 3    
           
                       
       
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 2 5    
           
                       
       
00470000004700000000000023.523.50000
Advanced Studies: Smart Electric Power Systems
(Select 37 cr)
     
           
                         
   
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 3 5      
           
                         
   
Practical Training 4 12      
           
                         
   
Electrical Power Systems in Industry
                                                       
Electric Power Systems in Industry 5    
           
                       
       
Control Systems for Electrical Motor Drives 5      
           
                         
   
Automation Systems in Industry 5      
           
                         
   
Electrical Power Production and Distribution
                                                       
Planning of Electric Networks 5    
           
                       
       
Dicentralised Power Production 5      
           
                         
   
Smart Grids and Energy Storage 5      
           
                         
   
0010740000010740000000000055373700
Free Elective Studies in Electrical Power Engineering
()
                                                       
Programmable Control Systems 5      
           
                         
   
Regulations of Electrical Installation 2      
           
                         
   
KNX-environments 3      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Thesis
                                                       
Bachelor’s Thesis 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
60 / 6460 / 6460 / 9260 / 9960 / 3460 / 3060 / 3660 / 2860 / 3260 / 6060 / 9960 / 060 / 1760 / 1760 / 1560 / 1560 / 1860 / 1860 / 1460 / 1460 / 1660 / 1660 / 3060 / 3060 / 49.560 / 49.560 / 060 / 0
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä. (not translated)