CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, POWER ENGINEERING
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Power Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
     
             
                           
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Mechanics 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
Work Practice Competences 2
     
             
                           
Practical Training 1 4
     
             
                           
36000360000000181800000000000000
Basic Studies in Electrical Engineering
     
             
                           
Functions and Matrices 3
     
             
                           
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Electric Circuit Theory 1 5
     
             
                           
32000320000000161600000000000000
Fundamentals of Electrical and Automation Engineering
       
               
                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Basics of Automation Engineering 5
       
               
                       
Basics of Logical Control 5
       
               
                       
Electric Circuit Theory 2 5
       
               
                       
60000060000000003030000000000000
Fundamentals of Electrical Power Engineering
 
       
                 
                   
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Electric Circuit Analysis 3  
       
                 
                   
Electrotechnical Planning 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Power Systems 5  
       
                 
                   
Practical Training 2 6  
       
                 
                   
Elective Study
(Select 3 cr)
 
       
                 
                   
Basic Course in Swedish for Technical Science 3  
       
                 
                   
English for Engineers 3  
       
                 
                   
07000007000000000035350000000000
ICT Skills in Engineering
 
         
                   
               
Computer Aided Mathematics 3  
         
                   
               
Basics of Programming 3  
         
                   
               
Industrial Electronics 5  
         
                   
               
02200000220000000000111100000000
Fundamentals of Electric Drives
 
         
                   
               
Laboratory Works of Physics 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Swedish Language, Written 2  
         
                   
               
Swedish Language, Spoken 2  
         
                   
               
Fundamentals of Electric Machines 5  
         
                   
               
Power Electronics 5  
         
                   
               
0333000033300000000016.516.51.51.5000000
Fundamentals of Electric Power Systems
   
         
                     
           
Electrical Planning and Installations in Industry 5    
         
                     
           
Electrical Drives 5    
         
                     
           
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 1 5    
         
                     
           
Applied Programming 3    
         
                     
           
Enterprise Economics and Electricity Market 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Practical Training 3 6    
         
                     
           
006400000613000000000030.530.51.51.50000
Complementary Studies in Electric Power Systems
   
           
                       
       
Leadership and Management 3    
           
                       
       
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5    
           
                       
       
Protection and Automation in Distribution 5    
           
                       
       
Use and Maintenance of Electric Power Systems 3    
           
                       
       
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 2 5    
           
                       
       
00470000004700000000000023.523.50000
Advanced Studies: Smart Electric Power Systems
(Select 37 cr)
     
           
                         
   
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 3 5      
           
                         
   
Practical Training 4 12      
           
                         
   
Electrical Power Systems in Industry
                                                       
Electric Power Systems in Industry 5    
           
                       
       
Control Systems for Electrical Motor Drives 5      
           
                         
   
Automation Systems in Industry 5      
           
                         
   
Electrical Power Production and Distribution
                                                       
Planning of Electric Networks 5    
           
                       
       
Dicentralised Power Production 5      
           
                         
   
Smart Grids and Energy Storage 5      
           
                         
   
0010740000010740000000000055373700
Free Elective Studies in Electrical Power Engineering
()
                                                       
Programmable Control Systems 5      
           
                         
   
Regulations of Electrical Installation 2      
           
                         
   
KNX-environments 3      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Thesis
     
             
                           
Bachelor’s Thesis 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
60 / 12860 / 12560 / 12460 / 11460 / 6860 / 6060 / 7060 / 5560 / 6460 / 6060 / 8460 / 3060 / 3460 / 3460 / 3060 / 3060 / 3560 / 3560 / 27.560 / 27.560 / 3260 / 3260 / 3060 / 3060 / 4260 / 4260 / 1560 / 15
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä. (not translated)