CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, INTELLIGENT MACHINES
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Intelligent Machines

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
                                                       
Mechanics 3
     
             
                           
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Functions and Matrices 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Basics of Automation Engineering
                                                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Basics of Automation Engineering 5
     
             
                           
Electric Circuit Theory 1 5
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Basics of Electric and Automation
                                                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Finnish Language and Communication 3
       
               
                       
Basics of Electrical Installations and Safety 3
       
               
                       
Industrial Electronics 5
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Work Practice Competences 2
       
               
                       
Practical Training 1 4
       
               
                       
32000032000000001616000000000000
Basics of ICT
                                                       
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Laboratory Works of Physics 3  
       
                 
                   
Basics of Programming 3  
       
                 
                   
Basics of Logical Control 5  
       
                 
                   
Electro-technical Planning 3  
       
                 
                   
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5  
       
                 
                   
Electric Circuit Theory 2 5  
       
                 
                   
Basics of Control Engineering 5  
       
                 
                   
03200003200000000016160000000000
Fundamentals of Automation Engineering
                                                       
Methods of Measuring in Industry 5  
         
                   
               
Programmable Control Systems 5  
         
                   
               
Automation Systems 3  
         
                   
               
Interfaces in Automation 3  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Practical Training 2 6  
         
                   
               
Practical Training 3 6  
         
                   
               
0310000031000000000015.515.500000000
Fundamentals of Measuring and Controlling
                                                       
Planning of Instrumentation 5    
         
                     
           
Controlling Methods 5    
         
                     
           
Automation Buses 3  
         
                   
               
Measurement Technology, Laboratory Work 5    
         
                     
           
031500003150000000001.51.57.57.5000000
Complementary Studies in Control Engineering
                                                       
Swedish Language, Written 2    
           
                       
       
Swedish Language, Spoken 2    
           
                       
       
Practical Training 4 12    
           
                       
       
001600000016000000000000880000
Further Studies in Automation
                                                       
Leadership and Management 3      
           
                         
   
Enterprise Economics 3      
           
                         
   
0006000000600000000000003300
Fundamentals of Intelligent Machines
(Select 25 cr)
                                                       
Principals of LabVIEW Programming 5    
         
                     
           
Initiating a Project 5    
         
                     
           
Preplanning a Project 5    
         
                     
           
(Select 10 cr)
                                                       
Elective Studies in Electrical Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Electrical Installations, Laboratory Work 5    
           
                       
       
Electric Motor Drives 5    
           
                       
       
Elective Studies in Mechanical Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Strength of Materials 1 5    
           
                       
       
Sensor Technology and Machine Automation Applications 5    
         
                     
           
Basics of 3D-printing 3    
           
                       
       
Basics of Machine Components 5    
         
                     
           
Dynamics 5    
           
                       
       
Elective Studies in ICT Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
IoT and Web Programming 5    
           
                       
       
Programming of Embedded System and Microcontrollers 5    
         
                     
           
Microcontroller Programming 5    
         
                     
           
Advanced Programming 5    
           
                       
       
0068000003533000000000017.517.516.516.50000
Intelligent Machines, Project Implementation
                                                       
Project Planning 5    
           
                       
       
Project Implementation 10    
           
                       
       
Project Testing 5      
           
                         
   
0015500000155000000000007.57.52.52.500
Thesis
                                                       
Bachelor’s Thesis 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6260 / 6660 / 11460 / 2660 / 3060 / 3260 / 3260 / 3460 / 5060 / 6460 / 1160 / 1560 / 1560 / 1560 / 1660 / 1660 / 1660 / 1660 / 1760 / 1760 / 2560 / 2560 / 3260 / 3260 / 5.560 / 5.560 / 7.560 / 7.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä. (not translated)