CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, AUTOMATION ENGINEERING
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Automation Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
                                                       
Mechanics 3
     
             
                           
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Functions and Matrices 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Basics of Automation Engineering
                                                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Basics of Automation Engineering 5
     
             
                           
Electric Circuit Theory 1 5
       
               
                       
180001350000006.56.52.52.5000000000000
Basics of Electric and Automation
                                                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
Basics of Electrical Installations and Safety 3
       
               
                       
Industrial Electronics 5
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Work Practice Competences 2
       
               
                       
Practical Training 1 4
       
               
                       
320003290000001.51.514.514.5000000000000
Basics of ICT
                                                       
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Laboratory Works of Physics 3  
       
                 
                   
Basics of Programming 3  
       
                 
                   
Basics of Logical Control 5  
       
                 
                   
Electro-technical Planning 3  
       
                 
                   
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5  
       
                 
                   
Electric Circuit Theory 2 5  
       
                 
                   
Basics of Control Engineering 5  
       
                 
                   
03200003200000000016160000000000
Fundamentals of Automation Engineering
                                                       
Methods of Measuring in Industry 5  
         
                   
               
Programmable Control Systems 5  
         
                   
               
Automation Systems 3  
         
                   
               
Interfaces in Automation 3  
         
                   
               
Applied Programming 3  
         
                   
               
Basics of Electrical Power Engineering 4  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Practical Training 2 6  
         
                   
               
Practical Training 3 6  
         
                   
               
03800000380000000000191900000000
Fundamentals of Measuring and Controlling
                                                       
Planning of Instrumentation 5    
         
                     
           
Controlling Methods 5    
         
                     
           
Automation Buses 3    
         
                     
           
Process Engineering 5    
         
                     
           
Measurement Technology, Laboratory Work 5    
         
                     
           
002300000230000000000011.511.5000000
Complementary Studies in Control Engineering
                                                       
Computer Engineering 3    
           
                       
       
Project in Automation Planning 5    
           
                       
       
Control Engineering, Laboratory Work 5    
           
                       
       
Electric Motor Drives 5    
           
                       
       
Swedish Language, Written 2    
           
                       
       
Swedish Language, Spoken 2    
           
                       
       
Practical Training 4 12    
           
                       
       
00340000003400000000000017170000
Further Studies in Automation
                                                       
Optional Study modules in Automation Technology
(Select 10 cr)
                                                       
Machine Automation
                                                       
Machine Automation 5    
           
                       
       
Machine Learning and Data Analytics in Automation
                                                       
Machine Learning 5    
           
                       
       
Complementary Studies in Electrical Power Technology
(Select 10 cr)
                                                       
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3  
         
                   
               
Distribution Networks 5    
           
                       
       
Electric Power and Installations, Laboratory Work 5    
           
                       
       
Electrical Planning and Installations in Industry 5    
           
                       
       
032500003025000000001.51.50012.512.50000
Study Module of Automation Engineering
()
                                                       
Computer Aided Mathematics 3    
         
                     
           
Basic Course in Swedish for Technical Science 3    
         
                     
           
English for Engineers 3
     
             
                           
Project Work in Automation 5    
           
                       
       
Principals of LabVIEW Programming 5    
           
                       
       
Robotics 5    
         
                     
           
Physics and Chemistry in Automation 4    
         
                     
           
Orientation for Engineering Mathematics 3
     
             
                           
602506000151000330000007.57.5550000
Thesis
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 6860 / 7360 / 10760 / 060 / 3460 / 3460 / 3260 / 4160 / 3860 / 6960 / 060 / 060 / 1760 / 1760 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 20.560 / 20.560 / 1960 / 1960 / 34.560 / 34.560 / 060 / 060 / 060 / 0
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Automaatiotekniikan insinööriltä vaaditaan laajaa tekniikan alan hallintaa, mikä tarkoittaa erityisesti sähköteknisten perusteiden sekä säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan osaamista. Tulevissa työtehtävissä myös elektroniikan ja tietotekniikan perusteiden sekä erilaisten tietoverkkojen ja automaatioväylien käyttön osaaminen on tärkeää. Opetussuunnitelmaan on sisällytetty myös ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmoinnin, sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelun opintoja. Opiskelu on käytäntöpainotteista sisältäen laajoja laboratoriokursseja, harjoituksia ja projektitöitä. Tutkinto on mahdollista suorittaa siten, että se täyttää sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 2).
Alan insinöörit toimivat teollisuuden automaatioon erikoistuneina suunnittelu, käyttö ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimaassa kuin myös entistä enemmän kansainvälisissä tehtävissä. (not translated)