CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, POWER ENGINEERING
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Power Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Electrical Engineering
                                                       
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Basics of Logical Control 3
     
             
                           
Elective Preparatory Study
(Select 3 cr)
                                                       
Basics of Electrical Engineering 3
     
             
                           
Orientation for Engineering Mathematics 3
     
             
                           
Mechanics 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Basic Studies in Engineering
                                                       
DC Circuits 3
     
             
                           
Functions and Matrices 3
     
             
                           
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
     
             
                           
ICT Tools 4
     
             
                           
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Electric and Magnetic Circuits
                                                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
       
               
                       
AC Circuits 3
       
               
                       
Elective Study
(Select 3 cr)
                                                       
English for Engineers 3
       
               
                       
Practical Electrical Engineering 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Professional Basics
                                                       
Industrial Electronics 5
       
               
                       
Basics of Laboratory Work in Electrical and Automation Engineering 4
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Practical Training 1 6
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Basics of Science
                                                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3  
       
                 
                   
Laboratory Works of Physics 3  
       
                 
                   
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Circuit Analysis 1 3  
       
                 
                   
Elective Study
(Select 3 cr)
                                                       
Basic Course in Swedish for Technical Science 3  
       
                 
                   
Basics of Mechanical Engineering 3  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Fundamentals of Electrical Engineering
                                                       
Basics of Automation Engineering 3  
       
                 
                   
Basics of Electrical Power Engineering 3  
       
                 
                   
Electro-technical Planning 4  
       
                 
                   
Industrial Electronics, Laboratory Work 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
ICT in Electrical Engineering
                                                       
Programmable Control Systems 1 3  
         
                   
               
Basics of Programming 3  
         
                   
               
Industrial Data Networks 3  
         
                   
               
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Fundamentals of Electrical Power Engineering
                                                       
Utilising Electric Energy
                                                       
Fundamentals of Electric Power Systems
                                                       
Complementary Studies in Electric Power Engineering
                                                       
Study Module of Electric Power Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Elecrical Drive Systems
                                                       
Electric Energy Systems
                                                       
0000000000000000000000000000
Further Studies in Electric Power Engineering
                                                       
Projects and Seminars
()
                                                       
International Studies 3      
             
                           
Project Management and Economics 3      
             
                           
0006000000060000000000000033
Thesis
                                                       
Final Thesis 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6760 / 4860 / 060 / 2160 / 3160 / 3660 / 3160 / 1760 / 060 / 060 / 060 / 2160 / 15.560 / 15.560 / 1860 / 1860 / 15.560 / 15.560 / 8.560 / 8.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 10.560 / 10.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä. (not translated)