CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS, STUDENTS WHO BEGAN IN 2013 OR EARLIER > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS, IKAALINEN
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Business Information Systems, Ikaalinen

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
BASIC STUDIES
                                                 
Communication Skills 5
     
         
                   
Learning to be a professional
                                                 
Orientation to Studies and Internal Entrepreneurship 2
     
         
                   
Information Technology 3
     
         
                   
1000055000002.52.52.52.50000000000
PROFESSIONAL STUDIES
                                                 
Marketing
                                                 
Marketing and marketing communications 6
     
         
                   
Graphics 6
     
         
                   
Research
                                                 
Research 3
     
         
                   
Statistics 2
     
         
                   
Statistical methods 2  
       
             
           
English for business information technology
                                                 
English at work for business information technology 3
     
         
                   
Business and computing English 3  
       
             
           
Swedish for IT Bachelors of Business Administration
                                                 
Business Swedish 3
     
         
                   
Nordic business and cultures 2  
       
             
           
Swedish, Written Skills 0                                                  
Swedish, Oral Skills 0                                                  
Mathematics
                                                 
Business mathematics 3
     
         
                   
Applied mathematics 2  
       
             
           
Entrepreneurship
                                                 
Business and planning of new business activity 5
     
         
                   
Business accounting and taxation 5  
       
             
           
Information technology applications of financial management 6  
       
             
           
Information systems
                                                 
Hardware and operating systems 6
     
         
                   
Tool programmes 5
     
         
                   
Information systems 3  
       
             
           
Project management 2  
       
             
           
Copyright and data security 2
     
         
                   
Programming
                                                 
Basics of programming 6  
       
             
           
Internet and HTML-programming 5
     
         
                   
PROFESSIONAL STUDIES OF THE OPTION OF eMARKETING AND DIGIMEDIA
                                                 
Multimedia programming 7    
         
                 
   
Video production 7    
         
                 
   
Sound editing 5  
       
             
           
Internet animations 5  
       
             
           
3-D modelling 5    
         
                 
   
Advanced course in programming 6    
         
                 
   
Databases 5  
       
             
           
Database programming 5    
         
                 
   
Camera production 5  
       
             
           
Image processing 5  
       
             
           
Page layout and graphic design for print media 5    
         
                 
   
PROFESSIONAL STUDIES IN THE OPTION OF DATA MANAGEMENT IN THE FIELD OF HEALTH CARE
                                                 
Health care service system and learning to be data management professional 5  
       
             
           
Information technology for health care 6  
       
             
           
Jurisprudence and data security for health care 5    
         
                 
   
Product development and purchasing in field of health care 5    
         
                 
   
Research methods of data management in field of health care 7    
         
                 
   
Electronic patient record systems and electronic data interchange (EDI) 7  
       
             
           
Information system project design 5  
       
             
           
Database planning and SQL programming 8  
       
             
           
Interface planning and database interfaces of web applications 6    
         
                 
   
Project in planning of information system 6    
         
                 
   
498764024.524.543.543.53232012.312.312.312.321.821.821.821.81616161600
FREE-CHOICE STUDIES
                                                 
PRACTICAL TRAINING
                                                 
Practical training 30    
         
                 
   
00300000015150000000007.57.57.57.500
BACHELOR'S THESIS
                                                 
Bachelor's Thesis 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
60 / 5960 / 8760 / 10960 / 060 / 29.560 / 29.560 / 43.560 / 43.560 / 54.560 / 54.560 / 060 / 14.860 / 14.860 / 14.860 / 14.860 / 21.860 / 21.860 / 21.860 / 21.860 / 27.2560 / 27.2560 / 27.2560 / 27.2560 / 060 / 0
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Koulutusohjelman nimi
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tutkintonimike
Tradenomi

Laajuus ja kesto
210 op

Toteutusmuoto
kokopäivä

Yksikkö / toimipisteen osoite
Kulttuurin yksikkö, Ikaalisten toimipiste, Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen

Koulutuspäällikkö
1.8.2010 alkaen Jussi Ylänen

Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on tarvittava oman alansa ammatillinen perusosaaminen, erikoisalansa vaatimat tiedot ja taidot sekä kyky taloudelliseen ajatteluun. Hän on lisäksi syventänyt opintojaan valitsemiensa suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti joko sähköiseen markkinointiin ja digimediaan tai terveysalan tietohallinnan erityiskysymyksiin. Hänellä on kyky hankkia päätöksenteossa tarvittavaa tietoa sekä analysoida ja käyttää sitä hyväksi. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, palvelu- ja markkinointihenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneet tradenomit sijoittuvat yritysten markkinointi- ja tiedotusosastoille, mainostoimistoihin sekä uusmedia-alan yrityksiin ohjelmointitehtäviin. Koulutus antaa myös valmiudet työskennellä tietohallinnossa ja muissa vastuullisissa asiakaspalvelu-, toimisto- ja hallintotehtävissä julkisen alan laitoksissa, yksityisiä terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä, joita ovat mm. kuntoutuslaitokset, työterveyshuolto ja lääkäriasemat sekä tietohallintapalveluja tuottavana itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen arvoperusta
Tietojenkäsittelyn, terveysalan, markkinoinnin ja yritystalouden yleiset eettiset perusteet, hyvä kauppatapa ja markkinoinnin eettisen neuvoston määrittelemät mainonnan hyvät tavat ovat koulutusohjelman arvoperustana.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään lähiopetusta sekä monimuoto- ja virtuaaliopetusta.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Opetussuunnitelman vuositeemat / Osaamisen tavoitteet ja kehittyminen syvenevänä prosessina
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija on valmis tekemään perinteisiä tietojenkäsittelytehtäviä yrityksessä ja suunnittelemaan yritysgrafiikkaa eri julkaisujen tarpeisiin.
Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija saa valmiuksia toimia oman suuntautumisvaihtoehtonsa tietojenkäsittelytehtävissä mainos- ja markkinontialalla tai terveysalan tietohallinossa.
Kolmantena opintovuotena opiskelija saa valmiuksia toimia oman suuntautumisalansa kehitystehtävissä ja toimia esimiehenä alansa projekteissa.

Opintojen rakenne
Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 140 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op (not translated)