OPETUSSUUNNITELMAT

Opetussuunnitelmat

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa opintoja noin 10 000 opiskelijalle ammattikorkeakoulututkintoon sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa että ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Opiskelijat voivat suorittaa TAMKissa myös ammatillisia erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Koulutuksen sisältö esitetään opetussuunnitelmassa. TAMKin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet eli sen, mitä opiskelijan tulee tietää, ymmärtää ja osaa oppimisprosessin tuloksena. Opetussuunnitelman sisältöä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opinnoista. Sama opintojakso tai -kokonaisuus voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan ja se voidaan järjestää useaan otteeseen eli siitä on useita toteutuksia. Kaikki saman opintojakson toteutukset näkyvät opetussuunnitelmassa. Osa opetuksen sisällöstä voi vaihtua eri toteutuksilla (esimerkiksi opetuksen kieli, opetus- tai arviointimenetelmät, kirjallisuus jne.). Opetussuunnitelma on kirjoitettu siten, että opintojaksoista kuvataan aina toteutukselta toiselle samana pysyvä sisältö ja lukuvuodelta toiselle mahdollisesti muuttuva sisältö kerrotaan toteutuksen kuvauksessa.

Arkistosta voi lukea aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset.