OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > YAMK VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

YAMK vapaasti valittavat opinnot

5I00CI82 ICT Project Management in an Inter-Cultural Environment 5 op
5J00CF05 Kansainvälinen teknologiaympäristö 5 op
5J00CF08 Kansainväliset teknologiasopimukset ja neuvottelut 5 op
5J00CI07 Teknologiatalouden johtaminen 5 op
NN00CP99 Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2 op
3Y00CT52 Uuden johtamisen dialoginen seminaari 3 op