OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, OHJAUKSELLISET OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

Vapaasti valittavat opinnot, ohjaukselliset opinnot

N-TT0533 Ajankäytön hallinta 1 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
NV00CC54 Suomen kielen kirjoittamisen tuki 1 op