OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, TEKNIIKKA JA METSÄ
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

Vapaasti valittavat opinnot, tekniikka ja metsä

N-TT0520 ACad 2D 3 op
N-TT0521 ACad 3D 3 op
C-13212 Autokatsastuksen yleisjakso, osa 2 3 op
5P00CD82 Basics of Forest Bio-Product Engineering 3 op
5E00DA06 BioHub Seminar Series 2 op
5P00BI69 Biorefinery 3 op
N-TT8323 CADS LVI-sovellus 3 op
5T00DD31 DALI valaistusohjelmointi 1 op
TT00CD87 DALI-valaistuksenohjaus 2 op
5G00DI34 Digitalisaatio 3 op
TT00CP64 Energian tehokas käyttö 5 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
5N00DM60 FPGA- ja Asic-suunnittelu 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
N-MM1 Fysiikan laboraatiot 4 op
N-MM1019 Fysiikan täydennyskurssi 3 op
5K00CZ16 German Industry 2 op
5G00DH70 ICT-alan seminaarit 1 op
5N00BC62 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5K00CQ03 International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3 op
5K00DA09 Johdanto IoT -projekteihin 1 op
TT00CE02 KNX-ohjauskurssi 2 op
NN00CC60 KNX-ympäristöt 3 op
5N00CZ65 Katsaus ohjelmistotuotannon nykyaikaisiin menetelmiin 3 op
5C00DJ78 Kilpa-autokatsastaja 2 op
5N00DM59 Koneoppimisen perusteet 3 op
5K00CE51 Konetekniikan seminaarit 3 op
M100CE00 Laatu- ja erikoispuun tuottaminen ja käyttö 5 op
N-TT6295 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
5N00BC72 Lämpö- ja virtausoppi 3 op
NN00CC41 MagiCad 3 op
5N00CT12 Matemaattiset työkaluohjelmat 2 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
6M00BH13 Metsänhoidon vaihtoehdot ja kannattavuus 6 op
5N00CZ66 Ohjelmistoprojektin sudenkuopat ja miten ne vältetään 3 op
5N00DM14 Piirilevyn valmistus ja suunnittelu 6 op
5G00CZ91 Projektiopinto 15 op
5P00BN37 Puukuidut ja biomassat 5 op
N-TT8314 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3 op
5T00CT02 Riskialalyysit ja ATEX-tilojen talotekniikka 4 op
5T00CQ69 Riskianalyysit pohjana ATEXille, pelastussuunnitelmalle ja omavalvonnalle 3 op
N-KV70 Spatial Analysis 5 op
C-13211 Student Formula CAE (Catia) 3 op
5C00CE07 Student formula mallinnus 3 op
5K00CQ07 Systems Engineering Basics 5 op
5G00DG91 Sähkön käyttö 3 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5T00BJ68 Sähköverkkojen laboratoriotyöt 5 op
5S00BM09 Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5 op
5T00CS96 Talotekniikan korjausrakentaminen 5 op
5N00BC67 Tekniikan tilastomatematiikka 3 op
NN00DJ77 Tekniikka ja X 3 op
5P00CE20 Tekstiilien testaus ja laadunvalvonta 3 op
5P00CE21 Tekstiiliosaamisen perusteet 3 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
5K00CQ06 Ultrakevytlentäjän teoriakurssi 5 op
N-TT8322 Uusiutuvat energialähteet kiinteistössä 3 op
N-TT8324 Valaistussuunnittelu 3 op
N-TT0531 Vertex G4 5 op
5T00CT05 Vesi- ja viemäritekniikan suunnittelu 2 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op