OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEINEN TARJONTA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

Vapaasti valittavat opinnot, yhteinen tarjonta

4A00DH87 Data-analytiikka ja Big Data liiketoiminnan kehittämisen työkaluina 3 op
8T00CP93 Functional facility design 5 op
NN00CU60 Intercultural Experiences and Competences 2 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
5N00CT12 Matemaattiset työkaluohjelmat 2 op
NN00CC44 Matkalla työelämään 3 op
NN00CT11 Microsoft Office Visio - perusteet 3 op
NN-3 Microsoft Office Visio 2010 - perusteet 3 op
NN00DJ07 Microsoft Office Word perusteet 3 op
NN00CR23 Microsoft Office Word sujuva käyttö 4 op
7F00CP73 Monialaisesti toteutetut hyvinvointipäivät 3 op
NN00CC45 Nukkumisergonomia ja unihygienia 3 op
T650B-5 Nutritional Care 6 op
VR155-7 Orientation and Report for Studying / Training Abroad-5 2 op
L4163 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
V738-5 Puhdastilatyöskentely ja sisäilman puhtaus / Clean Room Work and Cleanliness of Indoor Air 5 op
VB304 Russia as Market Area 6 op
NN00DM15 SCIL Lean Service Creation Summer School 5 op
V208-10 Saksa kauppakumppanina ja messumaana 3 op
NN00CZ07 Sisäilmapajan avustajatehtävät 3 op
NN00DD91 Smart Campus Innovation Lab Projects (SCIL) 20 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
NN00CP99 Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 3 op
U003C-7 Työelämän valttikortit, Ensiapu 2 op
U003B-7 Työelämän valttikortit, Hygieniakoulutus 2 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op
NN00CD15 Työelämäprojekti 1 op
VB305 Vetoapua Venäjän tai itäisen Euroopan alueilla toimijoille 5 op