OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > KESÄOPINNOT 2018
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

Kesäopinnot 2018

7K00CU17 Anatomia ja fysiologia 3 op
7K00CU16 Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3 op
5G00DI34 Digitalisaatio 3 op
7K00CT76 Gerontologinen hoitotyö 4 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
4A00CQ31 Johdatus ICT-alan uusiin suuntauksiin 3 op
NN00CR23 Microsoft Office Word sujuva käyttö 4 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
7K00CT97 Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1 op
7K00CT77 Sisätautipotilaan hoitotyö 4 op
7K00CT74 Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3 op
5P00CE20 Tekstiilien testaus ja laadunvalvonta 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
4A00CQ30 Tietoturvan yleiset perusteet 3 op
NN00CC56 Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op