OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > KESÄOPINNOT 2017
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

Kesäopinnot 2017

7K00CU17 Anatomia ja fysiologia 3 op
7K00CU16 Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3 op
IM00CT20 Creating Your First Video Game 3 op
5N00BC65 Differentiaalilaskenta 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
IM00CZ56 Game Academy Summer Workshop 5 op
IM00CZ57 Game Academy Summer Workshop Project 5 op
7K00CT76 Gerontologinen hoitotyö 4 op
3H00CQ25 Henkilöstö ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5 op
7K00CT75 Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3 op
7S-43 Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
5N00BC66 Integraalilaskenta 3 op
IM00BR51 Introduction to Animation 3 op
IM00CJ86 Introduction to Fine Art Photography 3 op
IM00CJ84 Introduction to Moving Image 3 op
IM00BR55 Introduction to Music Business and Entrepreneurship 3 op
IM00CJ85 Introduction to Painting 3 op
IM00BR56 Introduction to Song Writing 3 op
IM00BR54 Introduction to Sound Design 3 op
IM00BR53 Introduction to Web Tools 3 op
4A00CQ31 Johdatus ICT-alan uusiin suuntauksiin 3 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
3H00CQ24 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5 op
7S-49 Lähijohtaminen 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
NN00CT11 Microsoft Office Visio - perusteet 3 op
NN00CR23 Microsoft Office Word sujuva käyttö 4 op
7K00CT83 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
7S00CC70 Opinnäytetyöseminaari 1 3 op
7K00CT99 Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1 op
7K00CU14 Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 op
7K00CT97 Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1 op
7S-48 Projektiosaaminen sosiaalialalla 3 op
7K00CT77 Sisätautipotilaan hoitotyö 4 op
3H00CT24 Social Media Marketing 5 op
7S-16 Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3 op
7S-18 Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3 op
5G00BM46 Sähkön käyttö 3 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
NN00CQ67 Sähkötekniikan historia 3 op
7K00CT74 Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
4A00CQ30 Tietoturvan yleiset perusteet 3 op
NN00CC56 Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
7S-50 Työhyvinvointi 3 op
7F00BA43 Ympäristö ja terveys 3 op
5E00CT16 Ympäristöhallinto 3 op
7S00CW83 Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3 op