OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > AVOIMEN AMKIN OMA TARJONTA VUONNA 2016-2017. MUU OPETUS INTEGROITUNA TUTKINTORYHMIIN. LÖYDÄT KOKO TARJONNAN WWW.TAMK.FI/AVOINAMK
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...
« Takaisin

Avoimen AMKin oma tarjonta vuonna 2016-2017. Muu opetus integroituna tutkintoryhmiin. Löydät koko tarjonnan www.tamk.fi/avoinamk

5R00CJ91 Arkkitehtuurin teoria ja historia 3 op
N-KV598F Basics of Finnish 3 op
N-KV572 Englannin kieliopin perusteet 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
5N00BC63 Geometria ja vektorilaskenta 3 op
7K00BK13 Gerontologinen hoitotyö 3 op
3H-336 Graafinen viestintä I 5 op
3H-337 Graafinen viestintä II 5 op
3H-338 Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5 op
3H-525 Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi 5 op
3H-524 Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon perusteet 5 op
3H-330 Henkilöverotus 5 op
5N00BC62 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
3H-501 Juridiikan perusteet 4 op
3H-502 Kirjanpidon perusteet 3 op
5R00CK10 Korjausrakentamisen perusteet 5 op
5R00CR79 Kuvallinen ilmaisu 4 op
5N00BC72 Lämpö- ja virtausoppi 3 op
7K00BC77 Lääkehoito ja lääkelaskut 3 op
3H-505 Markkinoinnin perusteet 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
7K00CM91 Mielenterveyden edistäminen 2 op
L4163 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
3H-519 Projektinhallinta 5 op
5P00CT17 Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 2 op
N-KV588FG Ranskan kieliopin perusteet 3 op
7K00CM93 Ravinto ja terveys 2 op
7K00CM92 Ruokavaliot 2 op
N-KV603 Ruotsin kieliopin perusteet 3 op
3H-506 Sisäisen laskentatoimen perusteet 3 op
5R00CE37 Suunnittelutyön perusteet 4 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
3H-521 Talousinformaation tuottaminen ja hyväksikäyttö 10 op
7K00CM95 Terveysliikunta 2 op
3H-507 Tietokoneen käyttö 3 op
3H-514 Tietotekninen osaaminen 5 op
7K00CM94 Työergonomia 2 op
7K00CM90 Työssä jaksaminen 2 op
7K00BC61 Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5 op
3H00CP29 Yrityksen kannattavuuden suunnittelu 5 op