OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT 2019
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kesäopinnot 2019

Kieli

suomi

englanti

Kaikki pakollisia

7K00CU16 Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3 op
7K00CT76 Gerontologinen hoitotyö 4 op
7K00CT75 Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
7F00EV51 Kesäleiri 3 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
7F00EX71 Kuntoutumista tukeva hoitotyö 3 op
7K00BC77 Lääkehoito ja lääkelaskut 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
5N00BC75 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
7K00CT99 Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
NN00CQ67 Sähkötekniikan historia 3 op
5N00EI74 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
NN00CC56 Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op