OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS SPRING 2018, FREE-ELECTIVE COURSES
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Courses for Exchange Students Spring 2018, Free-elective courses

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-KV598F Basics of Finnish 3 op
3B00CP14 Conflict Management and Communication 5 op
NN00CC50 Hygiene Training 2 op
NN00CC51 Nature and Wellbeing 5 op
VB305 Vetoapua Venäjän tai itäisen Euroopan alueilla toimijoille 5 op