OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YAMK VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

YAMK vapaasti valittavat opinnot

Kuvaus

Opiskelija voi täydentää omaa ammattiosaamistaan itse valitsemillaan opinnoilla.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

5I00CI82 ICT Project Management in an Inter-Cultural Environment 5 op
5J00CF05 Kansainvälinen teknologiaympäristö 5 op
5J00CF08 Kansainväliset teknologiasopimukset ja neuvottelut 5 op
5J00CI07 Teknologiatalouden johtaminen 5 op
NN00CP99 Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2 op
3Y00CT52 Uuden johtamisen dialoginen seminaari 3 op