OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TAOK VALINNAISET PEDAGOGISET. TAOK OPTIONAL STUDIES
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

TAOK Valinnaiset pedagogiset. TAOK Optional Studies

Kuvaus

TAOKKin valinnaisten pedagogisten opintojen tarjonta

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

1L00CZ47 Carpe Diem 1 op
1L00DC86 Carpe Diem - Learning Design Workshop 3 op
1L00DI47 Digiopettajuus 6 op
1L00CC93 Erityisen tuen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa 6 op
1L00CZ48 Gamification 1 op
1L00DJ69 International Collaboration Project 2 op
1L00DC90 International Education Professional Discussion 2 op
1L00CO35 Johdatus ihmisoikeusajatteluun 2 op
1L00CW20 Kohti unelmaa. Uraohjauksen perusteita 2 op
1L00CC92 Kulttuurinen moninaisuus ohjauksessa 2 op
1L00EX83 Kuvan innostava käyttö opettajan työssä 6 op
1L00CD00 Kuvan voimauttava käyttö opetuksessa 5 op
1L00DM41 Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 5 op
1L00CP20 Makupaloja opettajuuteen 2 op
1L00CD01 Opetuksen havainnollistaminen ja sosiaalinen media 12 op
1L00CC78 Oppivat organisaatiot ja tiimityö 3 op
1L00CC85 Peruskivi ammatilliseen opettajuuteen 4 op
1L00CS97 Staffordshire University and TAMK Finland Collaborative Project (Yhteistyöprojekti Staffordshiren yliopiston kanssa) 2 op
1L00CX58 Staffordshire University and TAMK Finland Interview Project 1 op
1L00DD81 Suomalainen ammatillinen koulutus muutoksessa 2 op
1L00DJ15 Taitajakilpailutoiminnan pedagoginen tarkastelu 1 op
1L00EU61 Teaching Professional Communication in a Foreign Language 3 op
1L00CO37 Tekijänoikeuden perusteita opetustyöhön 1 op
1L00CY78 Tidbits of Teacher Training 2 op
1L00CD03 Tiedonhankinnasta tietävään osaamiseen 3 op
1L00DH85 Uusia innostavia tapoja käyttää kuvia opetuksessa 6 op
1L00CC88 Verkko-opetuksen kehittyvät menetelmät 4 op