OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, TEKNIIKKA JA METSÄ
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, tekniikka ja metsä

Kuvaus

Vapaasti valittavien tekniikan ja metsän koulutusalojen opintojaksojen tarjontakori.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

N-TT0520 ACad 2D 3 op
N-TT0521 ACad 3D 3 op
N-TT0531 Vertex G4 5 op
N-MM1 Fysiikan laboraatiot 4 op
N-MM1019 Fysiikan täydennyskurssi 3 op
N-KV70 Spatial Analysis 5 op
N-TT8322 Uusiutuvat energialähteet kiinteistössä 3 op
N-TT8323 CADS LVI-sovellus 3 op
N-TT8314 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3 op
NN00CC41 MagiCad 3 op
5N00BC62 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
NN00CC60 KNX-ympäristöt 3 op
N-TT6295 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
C-13212 Autokatsastuksen yleisjakso, osa 2 3 op
C-13211 Student Formula CAE (Catia) 3 op
TT00CD87 DALI-valaistuksenohjaus 2 op
M100CE00 Laatu- ja erikoispuun tuottaminen ja käyttö 5 op
TT00CE02 KNX-ohjauskurssi 2 op
5C00CE07 Student formula mallinnus 3 op
5P00CD82 Basics of Forest Bio-Product Engineering 3 op
5K00CE51 Konetekniikan seminaarit 3 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
6M00BH13 Metsänhoidon vaihtoehdot ja kannattavuus 6 op
N-TT8324 Valaistussuunnittelu 3 op
TT00CP64 Energian tehokas käyttö 5 op
5P00CE20 Tekstiilien testaus ja laadunvalvonta 3 op
5P00CE21 Tekstiiliosaamisen perusteet 3 op
5K00CQ03 International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3 op
5K00CQ06 Ultrakevytlentäjän teoriakurssi 5 op
5K00CQ07 Systems Engineering Basics 5 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
5N00BC72 Lämpö- ja virtausoppi 3 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
5P00BI69 Biorefinery 3 op
5P00BN37 Puukuidut ja biomassat 5 op
5T00CQ69 Riskianalyysit pohjana ATEXille, pelastussuunnitelmalle ja omavalvonnalle 3 op
5T00CS96 Talotekniikan korjausrakentaminen 5 op
5T00CT02 Riskialalyysit ja ATEX-tilojen talotekniikka 4 op
5T00CT05 Vesi- ja viemäritekniikan suunnittelu 2 op
5S00BM09 Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5 op
5T00BJ68 Sähköverkkojen laboratoriotyöt 5 op
5N00BC67 Tekniikan tilastomatematiikka 3 op
5N00CT12 Matemaattiset työkaluohjelmat 2 op
5K00CZ16 German Industry 2 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
5N00CZ65 Katsaus ohjelmistotuotannon nykyaikaisiin menetelmiin 3 op
5N00CZ66 Ohjelmistoprojektin sudenkuopat ja miten ne vältetään 3 op
5E00DA06 BioHub Seminar Series 2 op
5K00DA09 Johdanto IoT -projekteihin 1 op
5G00CZ91 Projektiopinto 15 op
5T00DD31 DALI valaistusohjelmointi 1 op
5G00DG91 Sähkön käyttö 3 op
5G00DH70 ICT-alan seminaarit 1 op
5G00DI34 Digitalisaatio 3 op
NN00DJ77 Tekniikka ja X 3 op
5C00DJ78 Kilpa-autokatsastaja 2 op
5N00DM14 Piirilevyn valmistus ja suunnittelu 6 op
5N00DM59 Koneoppimisen perusteet 3 op
5N00DM60 FPGA- ja Asic-suunnittelu 3 op
NN00DP68 Kyberturvallisuuden perusteet 3 op
5S00DO72 Projektiopinto 15 op
5N00DV77 VHDL-ohjelmointi 3 op
5N00EU65 Koneoppimisen jatkokurssi 3 op
5N00EU66 Johdatus tietoturvalliseen ohjelmointiin 3 op
5N00EU93 Linux-käyttöjärjestelmän perusteet 3 op