OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, OHJAUKSELLISET OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, ohjaukselliset opinnot

Kuvaus

Tarjontakori vapaasti valittaville ohjauksellisille opinnoille.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
NV00CC54 Suomen kielen kirjoittamisen tuki 1 op
N-TT0533 Ajankäytön hallinta 1 op