OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus, 60 op

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op)

Korkeakoulututkinnon jälkeiset, opettajan yleisen pedagogisen kelpoisuuden tuottavat opinnot

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen