OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > ELOKUVAKÄSIKIRJOITTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT – MA IN SCREENWRITING

Elokuvakäsikirjoittamisen erikoistumisopinnot – MA in Screenwriting

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Forms and genres in film 15              
Storytelling and the Moving Image: The Short Film 15              
Storytelling and the Moving Image: The Feature Film 30              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Salfordin yliopiston (UK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteiskoulutuksessa on mahdollista opiskella elokuvakäsikirjoittamista ja samalla pätevöityä maisteriksi. TAMKin osuus koulutuksesta suoritetaan erikoistu-misopintoina (60 op), maisterintutkinnon myöntää Salfordin yliopisto.

Tutkinnon ohella koulutusohjelman tavoitteena on kehittää luovia, kaupallisesti elinvoimaisia käsikirjoituksia. Opinnoissa perehdytään elokuvagenreihin ja harjoitellaan sitä miten niillä voi edesauttaa omien tekstien markkinointia. Jokainen osallistuja kirjoittaa kurssin aikana useita lyhytelokuvakäsikirjoituksia ja kaksi pitkän elokuvan käsikirjoitusta.