OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > LIIKETOIMINTAOSAAMISTA INSINÖÖREILLE

Liiketoimintaosaamista insinööreille

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Ammatilliset opinnot
             
Yrityksen talous 7              
Johtaminen ja liiketoiminta 7              
Markkinointi 6              
Asiakkuudenhallinta 5              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Kehittämistehtävä/yrityspeli 5              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lähtökohdat ja arvioitu vaikuttavuus
- Opinnot tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole koulutuksen puolesta vahvaa liiketoiminta-osaamista.
- Täydentää opiskelijoiden osaamista erityisesti seuraavilla liiketoimintaosaamisen alueilla: johtaminen, markkinointi, asiakkuudenhallinta ja taloushallinto.
- Parantaa henkilöiden mahdollisuuksia sijoittua tehtäviin, jossa vaaditaan yleistä liike-toimintaosaamista.
- Lisää mahdollisuuksia edetä uralla.
- Luo edellytyksiä täydentää opintoja TAMKin jatkotutkinnoissa.
Kuvaus voimavaroista
- TAMKin liiketalouden kokeneita opettajia ja asiantuntijoita
- Opiskelijoilla pitkä työelämäkokemus, joka mahdollistaa vertaisoppimisen
- Kehittämistehtävässä (yrityspeli) osakokonaisuudet integroituvat
- Vierailija kertomassa kansainvälisen projektin toteuttamisesta
Koulutuksessa tavoiteltava ydinosaaminen/yleiset osaamistavoitteet ja kohderyhmän kuvaus
- Opiskelija syventää liiketoiminnan ydinosaamistaan seuraavilta osa-alueilta: johtaminen, markkinointi, asiakkuudenhallinta, taloushallinto sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija ymmärtää, miten osat integroituvat toisiinsa.
- Opiskelija kehittää analysointi, suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan.
- Kohderyhmänä ovat teknisen koulutuksen saaneet, erityisesti insinöörit.

Opetussuunnitelman mallin ja pedagogisten ratkaisujen kuvaus

- Työelämälähtöinen kokonaisuus, jossa erilaisia pedagogisia ratkaisuja esim. vertaisoppiminen lähiopetuskeskusteluissa, yrityspeli ja case-työskentely.
Koulutuksen laadun arviointi ja kehittäminen
- Palautteen kerääminen: opintojaksopalautteet ja sähköinen kokonaispalaute koulutuksesta, ja sen perusteella opintokokonaisuuden kehittäminen.