OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > VALOKUVATAIDE JA KULTTUURIVIENTI

Valokuvataide ja kulttuurivienti

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Ammatilliset opinnot
             
Orientoituminen INTAC-ryhmään 1              
Backlight14 - workshop 2              
INTAC-seminaarit 3              
Tutkiva essee 4              
INTAC-workshop 2              
Näyttelyprojekti ja mediataiteen avoimet julkaisualustat 6              
Digitaalinen portfolio ja valokuvakirja 4              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelija oppii hahmottamaan eri tapoja esittää ja toteuttaa mediataidetta yksityisnäyttelykonventioiden ulkopuolella. Opinnoissa keskitytään erityisesti valokuvataiteilijan kehittymiseen yrittäjyydessä, kulttuurivientiin ja kansainvälistymiseen sekä valokuvataideteosten tuottamiseen ja vientiin kansainväliselle nykytaiteen kentälle.

Opiskelijalle muodostuu opintojen aikana kansainvälisen kuvataideprojektin kehittämisen ja kulttuuriviennin perustaidot. Opiskelija omaksuu kulttuuriviennin rakenteita ja strategioita asiantuntijana, kehittäjänä ja itsenäisenä kuvataiteilijana, jonka toiminta on yrittäjyyttä taiteen moninaisella kentällä. Tutustutaan uusiin rahoitusmahdollisuuksiin vaihtoehtoina taiteen rahoitukselle.

Opinnoissa otetaan haltuun kulttuurivienninin aakkoset – yrittäjyyden kehittäminen, mahdollisuudet työllistyä ja integroitua suoraan kansainväliseen nykytaiteen kenttään kuvataiteilijana, tuottajana ja vientiorganisaation osana. Koulutuksen puitteissa opiskelijat osallistuvat vähintään kahteen kansainväliseen yhteisnäyttelyyn (Backlight14 ja INTAC14) sekä näiden näyttelyiden tuotantoprosesseihin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa painottuu erityisesti avoimien verkkoreurssien hyödyntäminen ja mediateknologioiden kriittinen tarkastelu.