OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > TURVALLISUUDEN ERIKOISTUMISOPINNOT

Turvallisuuden erikoistumisopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Turvallisuuden perusteet, kokonaisturvallisuus 7              
Johtaminen ja turvallisuus 5              
Riskienhallinta 4              
Toiminnan ja tuotannon turvallisuus 8              
Turvallisuuden kehittämistehtävä 6              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opintojen lähtökohdat ja arvioitu vaikuttavuus
Yhteiskunta ja samalla turvallisuusrakenteet ovat voimakkaassa muutoksessa. Vaikka erilaisten turvallisuushaasteiden määrä kasvaa, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten määrää uhkaa vähentäminen, jolloin turvallisuusvastuuta siirretään entistä enemmän yksityiselle sektorille. Jo nyt lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä ja yhteisöiltä entistä enemmän ja entistä laaja-alaisempaa turvallisuusosaamista. Osa osaamisvaatimuksista on yleisiä, osa alakohtaisia vaatimuksia.
Pirkanmaalla on tarjolla runsaasti eritasoista turvallisuuteen liittyvää koulutusta aikuiskoulutuksesta poliisiammattikorkeakouluun, turvallisuusjohtamisen korkeakouluopintoihin ja jatko-opintoihin saakka. Turvallisuuden erikoistumisopinnot on yksi osa Pirkanmaan alueella tarjolla olevista turvallisuusalan koulutusvaihtoehdoista.
Turvallisuuden erikoistumisopinnot ovat laaja-alaiset, turvallisuutta ja sen haasteita eri näkökulmista tarkastelevat käytännönläheiset yleisopinnot. Opetussisällöissä pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden yhteiset ja yleiset odotukset. Opinnoilla voidaan täydentää eri toimialoja substanssiosaamisen hankkineiden henkilöiden turvallisuustietoisuutta ja -osaamista. Opinnot tarjoavat omalla tasollaan monialaista käytännönläheistä tietoa, jota opiskelija voi hyödyntää sekä omassa työssään että omassa ammatillisessa kasvussaan. Lisäksi opintojen tuottamaa osaamista voidaan käyttää pohjana muissa turvallisuusalan opinnoissa. Osa suoritetuista opinnoista voidaan lukea hyväksi TAMK:n täydennyskoulutuksen Security MBA-koulutuksessa.
Koulutuksessa tavoiteltava ydinosaaminen/yleiset osaamistavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää turvallisuuden moniulotteisuutta ja tuottaa perusosaaminen turvallisuuden keskeisiin haasteisiin vastaamiseksi.
Koulutus on suunnattu kaikille omalla ammattialallaan turvallisuustietoa tarvitseville tai turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille esimiehille, suunnittelijoille, toimihenkilöille ja yrittäjille.
Pohjakoulutusedellytyksenä ammattikorkeakoulu- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto.
Turvallisuusalan erikoistumisopintojen tuomaa osaamista voidaan hyödyntää laaja-alaisesti työpaikasta riippumatta ja ne antavat koulutukseen osallistujille laaja-alaisen pohjan vastata muuttuvan yhteiskunnan turvallisuushaasteisiin.