OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ENERGIATEHOKKUUS

Rakennetun ympäristön energiatehokkuus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusprosessi 5              
Rakennusfysiikka ja rakennussuunnittelu 5              
LVI-talotekniikka 8              
Sähköinen talotekniikka 2              
Suunnittelutyökalut 5              
Kehittämistehtävä (projektityö) 5              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksessa tavoiteltava osaaminen, kohderyhmä ja toteutustapa

Koulutuksen tavoitteet
Opintojen tavoitteena on, että opiskelijat osaavat tarkastella, suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää kiinteistöjä energiatehokkuuden näkökulmasta ja tuottaa niihin käytön edellyttämiä tiloja ja olosuhteita energiatehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelijat osaavat toimia eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhdessä siten, että toteutetut ratkaisut muodostavat toimivan, terveellisen ja kokonaistaloudellisesti hyvän ratkaisun. He osaavat toimia oman alansa asiantuntijana monialaisessa ryhmässä ymmärtäen omien ratkaisujensa vaikutukset kokonaisratkaisuun.

Kohderyhmä
Opinnot on tarkoitettu rakennustekniikan, LVI-talotekniikan, sähköisen talotekniikan sekä sähkötekniikan alojen insinööreille, joilla on tarve täydentää ja päivittää omaa energiatehokkuusosaamistaan. Edellytetään, että opiskelijalla on riittävät rakennustekniikan tai talotekniikan perustiedot.

Toteutustapa
Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa vuorottelevat noin kerran viikossa olevat lähipäivät (keskiviikkoisin klo 14 - 20) ja etäopinnot, jotka toteutetaan oppimista tukevien itsenäisten harjoitustöiden kautta. Harjoitustehtävät ovat case-luonteisia ja toimivat osana kehittämistehtävää. Opintojen päätteeksi opiskelijat tekevät kehittämistehtävänä projektityön itsehankkimaansa rakennuskohteeseen. Opinnoissa hyödynnetään tarvittaessa verkko-oppimisympäristö Tabulaa. Opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista lähiopetukseen.