OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > SOLISTISET ERIKOISTUMISOPINNOT 2

Solistiset erikoistumisopinnot 2

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Instrumentin A-kurssin orkesterisäestyksellinen tai laaja kamarimusiikkiteos 45              
Yhteismusisointi 15              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelija saa lisävalmiuksia esiintyvänä säveltaiteilijana ja musiikkipedagogina toimimisen substanssialueeseen. Opiskelija kehittyy sekä oman instrumenttinsa esittävänä taitelijana että yhteismusisointiin liittyvissä vastuutehtävissä. Solististen erikoistumisopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen oman instrumentin hallintaan perustuva taiteellinen suorituskyky ja valmius musiikin ymmärtämiseen, että hän kykenee toimimaan vaativissa solistisissa, orkesteri- tai kamarimuusikon, musiikkipedagogin tai kuoronjohtajan ammattitehtävissä.