OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > ORKESTERISOITON JA KAMARIMUSIIKIN ERIKOISTUMISOPINNOT

Orkesterisoiton ja kamarimusiikin erikoistumisopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Stemmojen harjoittelu ja koesoittoon valmistautuminen 15              
Orkesterisoitto 15              
Äänenjohtajakoulutus 7              
Kamarimusiikki 15              
Kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutus vastaa valtakunnalliseen haasteeseen kehittää tulevien orkesterimuusikoitten tasoa ja osaamista. Suurimpien suomalaisten sinfoniaorkestereitten taholta on toistuvasti viestitetty, että yhä useammin muusikoitten rekrytointitilanteissa (koesoitot) käy ilmi, että suomalaisten hakijoiden osaaminen ei yllä ulkomailta tulevien hakijoiden tasolle. Tämä johtuu useimmiten siitä, että koulutusaikana ei ole ollut riittävää mahdollisuutta opiskella vaativaa orkesterirepertuaaria ja yhteismusisointitaitoja. Sama puute heijastuu kamarimusiikkiosaamiseen, joka on tänä päivänä osa useimpien orkesterimuusikoitten työnkuvaa. Koulutuksella vaikutetaan koulutettavien mahdollisuuksiin työllistyä koti- ja ulkomaisiin orkestereihin.