OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > KRIISITYÖN ASIANTUNTIJAKOULUTUS

Kriisityön asiantuntijakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
             
Orientaatio opiskeluun 2              
0000000
Ammatilliset opinnot
             
Kriisityön taustaa ja perusteita 6              
Kriisityö 12              
Kriisityöntekijäksi kasvu 2              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Tutkiva työote ja kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Elämänkriisit, kehityskriisit, traumaattiset kriisit ja katastrofit kuuluvat ihmisen elämään. Se, minkälaisen merkityksen ne saavat yksilön elämässä perustuu vallitsevaan kulttuuriin, henkilön omaan elämänhistoriaan ja aikakauteen. Globaali kehitys maailmassa lisää hyvinvoinnin kasvua, mutta samalla myös katastrofien uhkaa. Ilmastonmuutokset tuottavat laajoja ihmisryhmiä koskevia luonnonkatastrofeja. Myös terrorismi ja sen uhka kasvaa kansainvälistymisen myötä. Tekniikan kehitys, hyvää tuottaessaan, tekee ihmiset myös haavoittuviksi traumaattisille tilanteille. Länsimaissa tekniikan ja tieteen kehittyminen näyttäisi tuottavan harhaisen käsityksen koko elämän hallinnasta ja sen myötä luonnollisetkin elämään kuuluvat välttämättömyydet, kuten sairastuminen ja kuolema, koetaan yhä traumatisoivempina. Kriisi merkitsee kuitenkin alun perin (kreik.) sekä uhkaa, että mahdollisuutta. Kriisityön tavoitteena on auttaa ihmisiä toipumaan traumaattisista kokemuksista takaisin elämään.
Kriisityö ymmärretään tässä koulutuksessa organisoituneena toimintana, joka perustuu mm. valmiuslainsäädäntöön ja jota ohjeistetaan eri viranomaisten määrittämien tehtävien kautta. Kriisityön auttava toiminta merkitsee tilanteisiin varautumista/ennakointia, akuuttia toimintaa traumatilanteissa henkisen ensiavun kautta ja tapahtuneen jälkeisen seurannan ja toiminnan osaamista. Kriisityö perustuu tutkittuun tietoon, tarkoituksenmukaisiin päätöksiin, välittömän toiminnan oikea-aikaisuuteen ja asiantuntevaan moniammatilliseen yhteistyöhön.
Koulutus antaa valmiuksia kriisityöhön terveyttä ja elämänlaatua edistävässä merkityksessä. Koulutus ei ole kriisiterapiakoulutusta, vaan sen painopiste on ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa auttamisessa ja tukea antavassa toiminnassa. Koulutuksen vaikuttavuus merkitsee 1) yleistä kriisitoiminnan kansalaisosaamista, sekä 2) asiantuntijaosaamista kriisiryhmien toimintaan työpaikoilla ja niissä yhteisöissä, jossa opiskelija toimii. Vaikuttavuus merkitsee myös henkilökohtaista oman elämän ja lähipiirin kriisitilanteiden ymmärtämistä ja hallintaa.
Koulutuksen keskeisin tavoite on tuottaa kriisityöhön asiantuntijavalmiutta. Koulutuksessa saadaan valmiuksia toimia vallitsevissa tilanteissa ja vaihtelevissa olosuhteissa kriisiin joutuneiden ihmisten auttamiseksi. Osaaminen on henkistä ensiapua, joka tarkoittaa ennakoivaa ja välitöntä toimintaa, sekä kriisitilanteiden jälkihoitoa ja seurantaa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää kykyä toimia moniammatillisessa ryhmässä, mutta myös itsenäistä sekä rohkeaa vastuunottoa uusissa tilanteissa.