OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISOPINNOT > JOHTAMISTAIDON ERIKOISTUMISOPINNOT

Johtamistaidon erikoistumisopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Ammatilliset opinnot
             
Työhyvinvoinnin johtaminen 3              
Esimies- ja alaistaidot 2              
Johtamisviestintä 3              
Strateginen johtaminen 2              
Asiakkuuksien johtaminen 2              
Tiimit ja ryhmädynamiikka 2              
Työlainsäädäntö 3              
Prosessijohtaminen ja laatu 3              
Talouden suunnittelu ja seuranta 2              
0000000
Kehittämisosaaminen
             
Kehittämistehtävä 8              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Viime aikojen suuret muutokset organisaatiokäytännöissä - keskittyminen ydinosaamiseen, ulkoistaminen, verkostoituminen, uudistuneet työmuodot ja entistä kovemmat suoritusvaatimukset ovat tuoneet uusia haasteita johtajuudelle. Esimiestyön arvo on korostunut, kun yritykset elävät jatkuvissa muutos- ja oppimispaineissa. Tästä johtuen johtamisviestinnän merkitys on korostunut.
Johtaminen on tutkimusten mukaan myös työhyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä - johtaminen heijastuu kaikkeen mitä organisaatiossa tehdään. Hyvä johtaminen luo edellytyksiä sujuvalle toiminnalle ja ihmisten hyvinvoinnille. Vain innostuneet ja osaavat ihmiset saavat aikaan hyviä tuloksia. Johtamistaidon erikoistumisopinnot on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville, jotta he selviytyisivät paremmin haastavasta tehtävästään.
Erikoistumisopintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiuksia johtaa organisaatiota/työ-yksikköä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja hänellä on toimintakeinoja käytännön esimiestyötä varten.
Opiskelija
- osaa uudistaa johtamisnäkemystään ottaen huomioon johtamisen merkityksen työhyvinvoinnin ja toiminnan sujumisen kannalta
- omaa toimintakeinoja muutosten läpiviemiseksi
- osaa soveltaa strategisen suunnittelun työkalua (BSC) käytäntöön