OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko, Muusikko (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot