OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUS, MUUSIKKO (AMK)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Muusikko (AMK), Muusikko (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot