OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, Tradenomi: 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot