CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE IN HEALTH PROMOTION > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH PROMOTION
Master’s Degree ...

Master's Degree Programme in Health Promotion

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1S 1A 2S 1 2 3 4 1 2
Advanced Professional Studies
(Select 30 cr)
                     
Health Promotion
                     
The Bases of Health Promotion 5
 
   
       
Leadership and Expertise in Promoting Health and Wellbeing 5
 
 
   
Evaluation and Effectiveness of the Methods of Health Promotion 10
   
     
   
Personalised Health Promotion 5  
   
       
Genomic Data for Health Promotion 5  
   
       
Health Research
                     
Ethical Issues and Legislation Concerning Health Research 5
 
   
       
Research Types and Research Processes in Health 5
 
   
       
Methods of Health Research 5
   
     
   
Effectiveness of Health Research 5
   
     
   
Personalised Health Promotion 5  
   
       
Genomic Data for Health Promotion 5  
   
       
                     
The Bases of Health Promotion 5
 
   
       
Leadership and Expertise in Promoting Health and Wellbeing 5
 
 
   
Evaluation and Effectiveness of the Methods of Health Promotion 10
   
     
   
Health Promotion in the Working Age Population 5  
   
       
Planning and Assessing Occupational Health Unit Action 5  
   
       
603025353012.512.517.517.51515
(Select 25 cr)
                     
Evidence-Based Practice 5
 
   
       
Quantitative Research Methods, Effectiveness (incl. SPSS) 5
 
   
       
Qualitative and Action-based Research and Development Methods 5
 
   
       
Future Research, Foresight and Innovation 5
 
   
       
Leadership and HRM 5
   
     
   
Foundations of Financial Management 5
   
     
   
Strategy and Change Management, as well as Communication 5
   
     
   
Technology Know How Management 5
   
     
   
Project Competence 5
   
     
   
Customer Relationship Management 5
   
     
   
The Development of Activities through Service Design 5  
   
       
Strategic Financial Management 5  
   
       
Knowledge Management 5  
   
       
Experience Design 5  
   
       
Acquiring Customers in Digital Channels 5  
   
       
Data-analysis, Data Visualization and Artificial Intelligence 5  
   
       
Introduction to LEAN 5  
   
       
50352030351010151517.517.5
(Select 5 cr)
                     
Optional studies 5  
   
       
0500500002.52.5
                     
Research Process and Methods 5
 
   
       
Data Search and Planning Seminar 5
 
 
   
Independent Working I 10
   
     
   
Scientific Writing and Independent Working II 10
 
   
2557.517.553.753.758.758.752.52.5
60 / 13560 / 7560 / 52.560 / 82.560 / 7560 / 26.2560 / 26.2560 / 41.2560 / 41.2560 / 37.560 / 37.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK) ja sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen osaajat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua sekä harjaantuu genomitiedon soveltamisessa ja asiakkaiden hoidon ohjauksessa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.

Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla, eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä sekä yhteisopetuksella Tampereen yliopiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään genomitietoon liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asiantuntija- ja toimintaverkostojen kanssa. (not translated)