CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE  IN CLINICAL EXPERTISE AND DEVELOPMENT > MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN CLINICAL EXPERTISE
Master’s Degree ...

Master’s Degree Programme in Clinical Expertise

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Advanced Professional Studies
(Select 30 cr)
                     
Supporting Self-care and Care of Non-comminucable Diseases
                     
Professional Development as an Advanced Clinical Practitioner in the Care of Non-communicable Diseases 5
 
   
       
The Prevention and Care of Non-communicable Diseases 5
 
   
       
Clinical Decision-making in the Treatment and Self-management of Non-communicable Diseases 5
   
     
   
Supporting Client’s Self-management 5
   
     
   
Technology and digital services as a part of effective care 5  
   
       
Guiding and Developing the Work Community 5  
   
       
Mental Health and Substance Abuse
                     
Developing Expertise in the Mental Health and Substance Abuse Care 5
 
   
       
Evidence Based Mental Health Promotion 5
   
     
   
Advanced Person-Centered Care Process in Mental Health and Substance Abuse Care I 5
   
     
   
Advanced Person-Centered Care Process in Mental Health and Substance Abuse Care II 5  
   
       
Developing Expertise in The Mental Health and Substance Abuse Care 5
   
     
   
Specialized Mental Health and Substance Abuse Care 5  
   
       
Development Skills in Biomedical Laboratory Science
                     
Continuous Quality Improvement in Clinical Laboratory 5
 
   
       
Laboratory Methods in an Evolving Clinical Laboratory 5
   
     
   
Guidance and consultancy in preanalytics and clinical laboratory services 5
   
     
   
Deepening of Bioanalytical Expertise 5  
   
       
Personalised Health Promotion 5
   
     
   
Genomic Data for Health Promotion 5
   
     
   
Expertise in Radiography Development
                     
Developing Patient Centered and Patient Safe Clinical Radiography 5
 
   
       
Developing Radiographic Imaging, Treatments and Procedures in Clinical Radiography 10
   
     
   
Developing Quality Management and Safety Culture 5  
   
       
eHealth and Digital Services 5
 
   
       
Development of Service Pathways 5  
   
       
8535305535151527.527.517.517.5
Common Master's Studies
(Select 25 cr)
                     
Evidence-Based Practice 5                      
Quantitative Research Methods, Effectiveness (incl. SPSS) 5                      
Qualitative and Action-based Research and Development Methods 5                      
Future Research, Foresight and Innovation 5                      
Leadership and HRM 5                      
Foundations of Financial Management 5                      
Strategy and Change Management, as well as Communication 5                      
Technology Know How Management 5                      
Project Competence 5                      
Customer Relationship Management 5                      
The Development of Activities through Service Design 5                      
Strategic Financial Management 5                      
Knowledge Management 5                      
Experience Design 5                      
Acquiring Customers in Digital Channels 5                      
Data-analysis, Data Visualization and Artificial Intelligence 5                      
Introduction to LEAN 5                      
00000000000
Optional Studies
(Select 5 cr)
                     
Optional studies 5  
   
       
0500500002.52.5
Master'sThesis
                     
Research Process and Methods 5
 
   
       
Data Search and Planning Seminar 5
 
 
   
Independent Working I 10
   
     
   
Scientific Writing and Independent Working II 10
 
   
2557.517.553.753.758.758.752.52.5
60 / 11060 / 4560 / 37.560 / 72.560 / 4560 / 18.7560 / 18.7560 / 36.2560 / 36.2560 / 22.560 / 22.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK)


Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syventää osaamistaan hoitotyön tarpeen arvioinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.
Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-4 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla, eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä sekä yhteisopetuksella Tampereen yliopiston kanssa (not translated)