CURRICULA > SPECIALISATION STUDIES > PROFESSIONAL DEVELOPMENT STUDIES FOR SOLOIST 1

Professional development Studies for Soloist 1

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
Recital A 45              
Ensemble 15              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Planned syllabus may change during studies.

Opiskelija saa lisävalmiuksia esiintyvänä säveltaiteilijana ja musiikkipedagogina toimimisen substanssialueeseen. Opiskelija kehittyy sekä oman instrumenttinsa esittävänä taitelijana että yhteismusisointiin liittyvissä vastuutehtävissä. Solististen erikoistumisopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen oman instrumentin hallintaan perustuva taiteellinen suorituskyky ja valmius musiikin ymmärtämiseen, että hän kykenee toimimaan vaativissa solistisissa, orkesteri- tai kamarimuusikon, musiikkipedagogin tai kuoronjohtajan ammattitehtävissä. (not translated)