CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN CULTURE AND ARTS, MUSIC > DEGREE PROGRAM IN MUSIC, MUSIC PEDAGOGY
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Program in Music, Music Pedagogy

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumental Skills
                                                       
Instrumental Skills 1 15
     
           
                       
Accompaniment Instrument as a Tool of Music Pedagogy 5
     
           
                       
2000010100000005555000000000000
Music Theory, History and Technology
                                                       
Music Perception, Analysis and History 1 15
     
           
                       
Music Perception, Analysis and History 2 15  
       
               
               
Music Perception and Analysis 3 5    
         
                   
       
1515507.57.57.57.52.52.5003.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.30000
Pedagogical Knowledge
                                                       
The Basics of Teacher Profession and Pedagogical Basics Skills 5
     
           
                       
Science in Education and Foundation in Education 5  
       
               
               
Science in Education and Working Life 5    
         
                   
       
Communality and Deveplopment in Teacher Profession 5      
           
                       
Music Pedagogue 1 5
     
           
                       
Music Pedagogue 2 5  
       
               
               
Music Pedagogue 3 5    
         
                   
       
Music Pedagogue 4 5      
           
                       
10101010555555552.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Communication Skills, Entrepreneurship and Wellbeing
                                                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkesvenska för Musikbranchen, Skriftlig 2                                                        
Yrkesvenska för Musikbranchen, Muntlig 1                                                        
Mental Training in Music and Ergonomics 1 2
     
           
                       
Mental Training in Music and Ergonomics 2 2    
         
                   
       
Entrepreneurship for Artists and Career Planning 3    
         
                   
       
Communications and Information Acquisition 2    
         
                   
       
50702.52.5003.53.5001.31.31.31.300001.81.81.81.80000
Instrument Skills, Advanced
                                                       
Recital 1 15  
       
               
               
Instrumental Skills 2 15    
         
                   
       
Recital 2 20      
           
                       
0151520007.57.57.57.5101000003.83.83.83.83.83.83.83.85555
Music Theory Pedagogy, Advanced Skills
                                                       
Compositional Techniques 1 5
     
           
                       
Arrangement 5  
       
               
               
Basics of Music Conducting 5    
         
                   
       
Early Childhood Music Education 5
     
           
                       
Music Instruction in Primary Education 5  
       
               
               
Educators with Special Needs 5    
         
                   
       
Adult Education in Music 5      
           
                       
Music Pedagogical Application of Information and Communication Technologies 5      
           
                       
Music Perception 4 5      
           
                       
Music Perception 5 5      
           
                       
1010102055555510102.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.55555
Music Theory Pedagogy, Advanced Skills
                                                       
Compositional Techniques 2 5  
       
               
               
Compositional Techniques 3 5    
         
                   
       
Compositional Techniques 4 5      
           
                       
Composing 1 10
     
           
                       
Composing 2 10  
       
               
               
101555557.57.52.52.52.52.52.52.52.52.53.83.83.83.81.31.31.31.31.31.31.31.3
Choral or Orchestra Conducting, Advanced Skills
(Select 50 cr)
                                                       
Choral Conducting 1 10
     
           
                       
Choral Conducting 2 10  
       
               
               
Choral Conducting 3 10    
         
                   
       
Choral Conducting 4 15      
           
                       
Orchestra Conducting 1 10
     
           
                       
Orchestra Conducting 2 10  
       
               
               
Orchestra Conducting 3 10    
         
                   
       
Orchestra Conducting 4 15      
           
                       
2020202010101010101010105555555555555555
Alternative Professional Skills
(Select 15 cr)
                                                       
Elective Studies
(Select 15 cr)
                                                       
Teacher Training
                                                       
Teacher Training 1 5
     
           
                       
Teacher Training 2 5  
       
               
               
Teacher Training 3 5    
         
                   
       
Teacher Training 4 5      
           
                       
55552.52.52.52.52.52.52.52.51.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Instrument Pedagogy, Training
                                                       
Ensemble 1 5
     
           
                       
50002.52.50000001.31.31.31.3000000000000
Music Theory Pedagogy, Training
                                                       
Ensemble 2 5  
       
               
               
Composing Project 1 5  
       
               
               
Composing Project 2 5      
           
                       
010050055002.52.500002.52.52.52.500001.31.31.31.3
Choir or Orchestra Conducter, Training
                                                       
Conducting Project 1 5  
       
               
               
Conducting Project 2 5      
           
                       
0505002.52.5002.52.500001.31.31.31.300001.31.31.31.3
Bachelor´s Thesis
                                                       
Bachelor´s Thesis, Planning 5    
         
                   
       
Bachelor´s Thesis, Execution and Reporting 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 10060 / 10560 / 8260 / 10060 / 5060 / 5060 / 52.560 / 52.560 / 4160 / 4160 / 5060 / 5060 / 25.260 / 25.260 / 25.260 / 25.260 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 20.7560 / 20.7560 / 20.7560 / 20.7560 / 25.260 / 25.260 / 25.260 / 25.2
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Musiikin tutkinto-ohjelma johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeinä Musiikkipedagogi (AMK) tai Muusikko (AMK), joilla on erilliset opetussuunnitelmat. Tutkinnon laajuus on 240 op ja opiskelun kesto 4 vuotta.

MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK) -TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtava koulutus jakautuu neljään erikoistumisalaan:
- instrumenttipedagogi
- musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
- musiikinteoriapedagogi, säveltäminen
- kuoron- tai orkesterinjohtaja.

Musiikkipedagogikoulutuksen ydin on musiikillisessa ja pedagogisessa osaamisessa. Keskeinen musiikillinen osaaminen jakautuu instrumenttiosaamiseen, yhteismusisointiin, säveltämiseen, kuoron- ja orkesterinjohtoon sekä musiikin teoriaan ja historiaan. Musiikkipedagogin ja muusikon fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kuuluvat tutkinto-ohjelman tavoitteisiin.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla vuositeemoilla:
1. opiskeluvuosi: Perusosaaminen ja orientoituminen ammatillisiin opintoihin
2. opiskeluvuosi: Ammatillisen osaamisperustan rakentuminen
3. opiskeluvuosi: Osaamisen profiloituminen ja syventyminen
4. opiskeluvuosi: Ammatillisen identiteetin (professioidentiteetin) vahvistuminen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen hahmottuminen

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset osaamistavoitteet integroituvat musiikin tutkinto-ohjelman opintojaksoihin ja painottuvat tutkinto-ohjelman vuositeemoissa seuraavasti:
Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu, 1.-4. opiskeluvuosi
Etiikka, 1.-4. opiskeluvuosi
Työyhteisötaidot, 3.-4. opiskeluvuosi
Tietotekniikka- ja digitaidot, 1.-3. opiskeluvuosi
Uuden kehittäminen ja innovointi, 3.-4. opiskeluvuosi
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, 1.-3. opiskeluvuosi
Talous- ja johtamistaidot sekä yhteiskunnallinen ymmärrys, 3.-4. opiskeluvuosi
Kansainvälisyys ja globaali vastuu, 2.-4. opiskeluvuosi

ERIKOISTUMISALAT, KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET JA VALMISTUVIEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtava koulutus jakaantuu neljään erikoistumisalaan:
- instrumenttipedagogi
- musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
- musiikinteoriapedagogi, säveltäminen
- kuoron- tai orkesterinjohtaja
Erikoistumisala valitaan koulutuksen alkaessa. Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon sisältyvät yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen (TAOK) kanssa.

Musiikkipedagogi toimii eri ikäisten oppijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella sekä vapaan sivistystyön sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä.

Musiikkipedagogien tehtäviä ovat soitonopettajan, laulunopettajan, musiikinteorian opettajan, kuoronjohtajan tai kapellimestarin (sinfoniaorkesteri, puhallinorkesteri tai teatterikapellimestari) tehtävät. Opiskelija keskittyy yhteen näistä, mutta voi laajentaa osaamistaan myös eri opetusalueille monipuolistaen työllistymismahdollisuuksiaan. Koulutus antaa valmiudet toimia myös monipuolisissa muusikon tehtävissä esittävänä muusikkona tai säveltäjänä.

Musiikkipedagogikoulutuksen keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat pedagoginen osaaminen, instrumenttiosaaminen, yhteismusisointi, kuoronjohto, orkesterinjohto, säveltäminen sekä musiikin teoria, historia ja teknologia. Pedagogisissa opinnoissa yhdistyvät sekä oppimiseen liittyvät yleiset periaatteet että oman substanssin erityisosaaminen mm. opetusharjoittelun kautta.

Opintojen valinnaisuus

Musiikin tutkinto-ohjelma sisältää vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, joihin voi liittää opintoja myös TAMKin muista tutkinto-ohjelmista tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi näin laajentaa ja profiloida osaamistaan oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaan.

Opintojen valinnaisuus ja projektiopinnot tukevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemistä opintoihin. Erityisiä opetukseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen kytkeytyviä oppimisympäristöjä ovat pianopedagoginen laboratorio sekä videoneuvottelutekniikalla etäopetuksena toteutettavat kansainväliset eri instrumenttien mestarikurssit. Tampereen Orkesteriakatemia on yhteistyömuoto Tampere Filharmonian kanssa, missä orkesterimuusikot osallistuvat opiskelijoiden orkesterisoiton koulutukseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea soittamaan Tampere Filharmonian ohjelmassa olevaan konserttiin vuosittain. Tampereen Kuoroakatemia on vastaava kuoronjohtajakoulutuksen yhteistyömuoto Tampere Cappellan ja Kamarikuoro Näsin kanssa.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamiaan opintoja tai harjoittelua tutkintoonsa. Kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollinen toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella instrumentti- ja yhteismusisointiopintoja sekä tiettyjä musiikin teorian, historian ja teknologian opintoja. Kansainvälinen opettajavaihtotoiminta, kuten esimerkiksi mestarikurssit, tukee koulutuksen korkeaa tasoa.

Monipuoliset työelämäsuhteet, yhteistyö TAMKin muiden koulutusten ja tamperelaisten yliopistojen kanssa sekä kansainvälisyys monipuolistavat koulutuksen antia.

ARVOPERUSTA

Koulutustoiminnassa arvojamme ovat:
Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus

KOULUTUKSEN RAKENNE

Perusopinnot ja ammattiopinnot 180 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Musiikin tutkinto-ohjelmassa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on osa vakiintunutta kansainvälistä musiikin koulutuksen käytäntöä. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä.

Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta, jossa taitojen omaksumiselle ja itsenäiselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Tällaiset opinnot (instrumenttiosaaminen, yhteismusisointiosaaminen, kuoronjohto ja pedagoginen osaaminen) muodostavat useita vuosia kestäviä juonteita. Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena. Teoreettinen tieto liittyy vahvasti käytännön tekemisen kautta saavutettavaan oppimiseen, jota reflektoidaan opintojen kuluessa

Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu projekteina koulutuksen kestäessä. (not translated)